Choď na obsah Choď na menu
 


MLADÉ FUTBALOVÉ NÁDEJE

28. 7. 2010

MLADÉ FUTBALOVÉ NÁDEJE

Milí mladí futbalisti, futbalistky, vážení rodičia, športoví priatelia a všetci priaznivci futbalu.

Dovoľte mi prosím, aby som Vás všetkých privítal na stránke SOCCER ANTE PORTAS.  Jedná sa o internetovú stránku, ktorú považujem za „súkromnú“, neoficiálnu, informatívnu. V prenesenom význame názov SOCCER ANTE PORTAS znamená, že mladí futbalisti i futbalistky stoja pred bránami väčšieho či menšieho futbalu a záleží iba na nich, na ich talente, podporenom tvrdou, systematickou, cieľavedomou prácou, ako silno na uvedené brány dokážu zabúchať a tak raz vstúpiť z malého do veľkého futbalu.  

Pri vyslovení slovka FUTBAL si takmer každý predstaví magickú hru, ktorá priťahuje pozornosť už desiatky rokov na všetkých svetadieloch modrej planéty. Ak existuje život aj mimo našu slnečnú sústavu nepochybujem, že aj tam hrajú túto fascinujúcu hru. Futbal má svoje miesto aj v každodennom živote chlapcov a dievčat v krásnom meste na východe Slovenska, v Humennom. A ja ako tréner mám to šťastie podieľať sa v rámci svojich možnosti a schopnosti pri výchove prípravok U-111. HFC Humenné a zároveň sa podieľať pri futbalovom raste dievčat vo futbalovom oddieli ŠK ŠTICH Humenné.   

Stránka SOCCER ANTE PORTAS, ako už bolo uvedené, nie je oficiálnou stránkou futbalových klubov 1. HFC HumennéŠK ŠTICH Humenné, ktoré majú svoje oficiálne stránky a je takto iba mojou súkromnou iniciatívou pri informovaní a komunikácii medzi rodičmi, mojimi zverencami a mnou ako trénerom mladých futbalistov a futbalistiek. Stránka SOCCER ANTE PORTAS je v štádiu rozpracovania a postupne ak mi dovolí čas, okolnosti, zdravie, bude postupne dopĺňaná o ďalšie kapitoly. Stránka SOCCER ANTE PORTAL je takto určená každému, kto futbal nielen rád pozerá, ale hlavne hrá. Okrem základných informácii, by som rád postupne uvádzal do tajomstiev futbalu i po odbornej stránke. Na stránke by mali takto mali postupne pribúdať metodické listy a iné i odborné materiály a informácie a aj práce z oblasti telesnej výchovy, ktorej úlohou je všestranne rozvíjať a upevňovať zdravie, naučiť a zdokonaľovať pohybové schopnosti a zvyšovať telesnú zdatnosť. Futbal ako šport je formou fyzickej aktivity alebo zručnosti, ktorej účelom je snaha rekreovať sa: pre súťaženie, pre vlastné potešenie, pre dosiahnutie dokonalosti, pre vývoj zručnosti alebo pre akúkoľvek kombináciu týchto cieľov.

V závere by som sa rád poďakoval chlapcom U-11, s ktorými sa po troch rokoch lúčim a ktorý prechádzajú v nastávajúcej sezóne k trénerovi Mgr. KIMÁKOVI Ivanovi. Chlapci U-11 patrili k tým najlepším ročníkom, ktoré som trénoval. Všetci si zaslúžia pochvalu, ale predsa len vyzdvihol tých najlepších: PANKOVČÍNA Ľubomíra, VAŠKA Martina, KRAJNÍKA Daniela, BOLOGA Marcela, ŘEŘICHU Dávida, ... Im a všetkým ostatným chlapcom ročníka 1999 prajem ďalšie úspešné kroky na ceste za svojimi snami a pevné zdravie. Ja už iba budem sledovať ich cestu a budem sa tešiť z ich úspechoch v športovom i osobnom živote.

V závere úvodného slova, rád by som sa poďakoval i všetkým rodičom za podporu i pomoc v priebehu sezóny 2009/10 a hlavne mladým aktérom, chlapcom a dievčatám 1. HFC Humenné a ŠK ŠTICH Humenné, ktorým je aj venovaná táto zatiaľ privretá „brána do veľkého“ futbalu. Mojím cieľom a snahou je pomôcť urobiť tie prvé kroky na ďalekej ceste za veľkým snom nádejným mladým futbalistom a futbalistkám, aby sa aspoň niektorí raz stali špičkou v tomto športe, aby nestratili motiváciu a robili maximum pre splnenie svojho sna.

BOCHYN Alexander

ŠPORTU ZDAR - FUTBALU ZVLÁŠŤ!