Choď na obsah Choď na menu
 


SAP 17-001 NÁDEJ CUP - HUMENNÉ 2010

6. 3. 2010

Dňa 05.03.2010 sa uskutočnil halový turnaj NÁDEJ CUP - HUMENNÉ 2010. Ako jeden z organizátorov turnaja ďakujem všetkým, ktorí boli nápomocní pri jeho realizácii, či už finančne, alebo organizačne. Veľká vďaka patrí Ing. ČEMOVIIng. SABOLOVINEXIS FIBERS a.s., ktorí bez zaváhania turnaj mládeže finančne podporili, a čo viac, majú záujem o jeho dlhodobú tradíciu. Vďaka patrí aj Ing. ŠUŠČAKOVEJ z tej istej firmy za pomoc pri propagácii turnaja.

 

Poďakovanie patrí aj Ing. DUCKOVIp. DUDIAKOVI zo SPRÁVY ŠPORTOVÝCH A REKREAČNÝCH SLUŽIEB za ochotu a pomoc aj po organizačnej stránke. To isté rodičom talentovanej futbalovej mládeže – zákusky boli vynikajúce. V neposlednom rade patrí poďakovanie Ing. JENČÍKOVI za nádherne pripravené občerstvenie zúčastnených, Mgr. OĽHOVI, p. ČEČKOVI, Ing. BOČKOVI a jeho dvom synom za perfektne zvládnutie a organizáciu samotného turnaja.

 

Okrem uvedených, v neposlednom rade, na zdarnom priebehu majú svoj podiel aj:

1. CVČ DÚHA Humenné a jej riaditeľka Ing. NAJPAVEROVÁ za zabezpečenie mažoretiek

    AMAZONIEK.

2. CVČ VRANOV n/Topľou a ich riaditeľka Ing. MARCINČINOVÁ, zabezpečenie Capoeira,  aj za

    mladé dievčatá - futbalistky. 

3. Dievčatá U-15 ŠK ŠTICH a ich výborná propagácia dievčenského futbalu. Lopta im svedčí náramne.

    A vo freestile sú lepší ako naši chlapci!

4. pp. Ing. SITARČÍK, BALOG, PANKOVČIN, JAKUBOV, všetci rozhodcovia, zdravotníčka Andrea 

    ČEČKOVÁ, i p. MUDr. KUŽMIK  za zdravotný materiál a ostatní nemenovaní, ktorí majú zásluhu na

    zdarnom priebehu celého podujatia. 

5. Samotní hráči a ich realizačné tímy z jednotlivých zúčastnených miest.