Choď na obsah Choď na menu
 


SAP 05-06 ML č. 006-10 PRVÁ POMOC

22. 4. 2010

METODICKÝ LIST č. 006/10

 

PRVÁ POMOC

PRI ŠPORTOVÝCH ÚRAZOCH

 

PRVÁ   POMOC 

Prvou pomocou rozumieme všetky opatrenia pre záchranu života a k zabráneniu ďalších škôd pri poraneniach a náhlych poruchách zdravia.

Prvú pomoc možno rozdeliť podľa toho, kto ju poskytuje na:

a. svojpomoc

b. vzájomnú prvú pomoc (poskytuje ju neškolený človek)

c. predlekársku prvú pomoc (poskytujú aj sanitári, členovia ČK)

d. predlekársku pomoc vyššiu (poskytujú ju strední zdravotnícki pracovníci)

e. lekársku prvú pomoc. 

1. HLAVNÉ ZÁSADY POSKYTOVANIA PRVEJ POMOCI

Všetky opatrenia musia byť jednoduchéúčelné.

Vždy zachovajme kľudrozvahu.

Zbežným vyšetrením rozpoznajme rozsah poranenia.

Ďalej určíme naliehavosť opatrení. (napr. neošetrujeme ranu, keď poranený nedýcha, ale snažíme sa mu dať umelé dýchanie a pod.).

Naliehavosť je daná stupňom ohrozenia života postupne

1. zastav veľké krvácanie

2. zabezpeč voľné dýchacie cesty

3. pri zástave dýchania začni umelé dýchanie z pľúc do pľúc

4. pri zástave srdca začni vonkajšiu masáž srdca

5. až potom zastavujeme bežné krvácania, robíme protišokové opatrenia, ošetrujeme rany, znehybňujeme poranené kĺby a kosti a nakoniec zabezpečíme odsun.

2. RANY

Rozpoznajme závažnosť rany, či zasahuje do hlbších partií napr. do šľachy, nervu a pod. Do rany nikdy nesypeme žiadne prášky. Ak je rana hlbšia a posielame na chirurgické ošetrenie – šitie – kryjeme ju iba sterilným krycím obväzom. Keď je okolie rany značne znečistené, krvácajúce, môžeme okolie rany otrieť tampónom namočeným v dezinfekčnom roztoku.

Každé otvorené poranenie, i to najmenšie môže spôsobiť infekciu.

3. ODIERKY

Ak je v odierke špina, treba vyčistiť najneskôr do 12 hodín. Postačí opláchnuť peroxydom vodíka. Výhodne je postriekať septonexom. Odierky ponechajme na suchu, rýchlejšie zasýchajú. Pod obväzom zbytočne vlhnú.

4. KRVÁCANIE

Rozoznávame krvácanie vonkajšievnútorné.

Môže byť kapilárne, žilnétepenné.

Väčšinu kapilárnych a žilných krvácaní zastavíme priložením krycieho obväzu. Krvácanie predĺžime a zhoršíme opakovaným stieraním a oplachovaním v tečúcej vode. Ak krycí obväz nestačí, priložíme obväz tlakový.

Tepenné krvácanie zastavíme tlakovým obväzom. Ak to nestačí používame škrtidlo, hlavne na končatinách. Ak nemáme po ruke škrtidlo, musíme improvizovať – širšie gumenné pruhy, gumená hadička a pod. Nevhodné sú úzke škrtidla, môže dôjsť k poraneniu tkaniva (nervov, svalov). Škrtidlo po určitej dobe uvoľňujeme, aby nedošlo k „odumretiu“ končatiny. 

5. KRVÁCANIE Z UCHA

Priložíme krycí obväz a odvoz. 

6. KRVÁCANIE Z NOSA

Studený obklad na zátylie, stisnutie nosa medzi palec a ukazovák cez gázu alebo vreckovku najmenej 4 min. prípadne nosnú dierku zatamponovať tampónom. 

7. KRVÁCANIE Z ÚST

Zistiť príčinu krvácania – z jazyka, zubov, zo zažívacieho ústrojenstva eventuálne aj z pľúc. Robíme výplach úst, aby sme videli príčinu krvácania. Pri väčšom  krvácaní z nosa a úst musíme zabrániť vdýchnutiu krvi.

Preto, ak je poranený v bezvedomí, dávame ho do stabilizovanej polohy na boku. Ak je pri vedomí a nejedná sa o poranenie mozgu, výhodná je poloha v sede s miernym predklonom. Pri krvácaní zo zažívacieho traktu alebo z pľúc, dávame studené obklady na hornú časť brucha. 

8. VNÚTORNÉ KRVÁCANIE

Krvácanie do dutiny brušnej a hrudnej sa prejavuje len príznakmi vážnejšej straty krvi spolu s bolesťami v oblasti brucha alebo hrudníka.

a. OPATRENIA PRI VEĽKÝCH STRATÁCH KRVI

Pri väčších stratách krvi nedovolíme postihnutému fyzickú námahu. Uložíme ho do vodorovnej polohy alebo hlavou o niečo nižšie. Tam, kde už dôjde k mdlobe, môžeme predviesť tzv. autotransfúziu – poranenému, ležiacemu zdvihneme do výšky ruky aj nohy. Tým zlepšíme prívod krvi do základných orgánov (mozog).

Každého zraneného s väčšou stratou krvi musíme sledovať až do odovzdania k definitívnemu ošetreniu. 

10. PORANENIA KĹBOV

a. PODVRTNUTIE

- ľahké

- stredné                

- ťažké

PRVÁ POMOC: aplikácia chladu, vyvýšenie končatiny, znehybnenie 

b. POHMOŽDENIE

Vzniká úderom, pádom na kĺb.

PRVÁ POMOC: aplikácia chladu, pri väčšom zhmoždení kľud

c. PORANENIE KOSTÍ

1. Zlomenina

Príznaky: bolestivosť, opuch nad kosťou, krvný výron a menšia porucha funkcie

PRVÁ POMOC: znehybnenie, aplikácia chladu, tabletka proti bolesti. Pri otvorených poraneniach treba najskôr ošetriť ranu sterilným krytím, prípadne tlakovým obväzom a potom až znehybniť.

Znehybnenie

Znehybňujeme troma spôsobmi:

1. Znehybnenie polohou tela a uložením zraneného na prispôsobenú podkložku. Uloženie na  nosítka aj improvizované, musí zabezpečiť dobré znehybnenie, aby nedochádzalo pri prenášaní k pohybom    v mieste poranenia. Nemocného je možné aj priviazať, alebo niektoré časti jeho tela k nosítkam.

2. Znehybnenie pritiahnutím hornej končatiny k telu, poprípade dolnej končatiny k druhej,     zdravej končatine.

3. Dláhami sa znehybňuje najčastejšie. Sú to: 

    a. drevené dláhy

    b. drátnené tzv. Kramerové – dajú sa modelovať

    c. nafukovacie dláhy – sú t.č. najpoužívanejšie

Zásady znehybnenia:

        1. znehybníme účelne a dostatočne

        2. znehybníme šetrne a jednoducho

        3. znehybníme vždy kĺb nad a pod zlomeninou

        4. dláhy prikladáme tak, aby netl

11. KRIESENIE

Kriesenie, alebo resuscitácia, je opatrenie, ktoré sa prevádza pri náhlych poruchách životných funkcií. Pre úspešnosť kriesenia je rozhodujúce, či bude včas obnovený prísun kyslíka pre mozgové bunky. Musíme mať na zreteli, že pri zástave dychu a krvného obehu dlhšie ako 5 minút, mozgová bunka odumiera.

Ak je postihutý v bezvedomí, uvoľníme a zabezpečíme dýchacie cesty: ihneď uvoľním odev na krku, hrudníku a v pase. Vyčistíme ústa a hltan. Uložíme postihnutého do stabilizovanej polohy. – To znamená na chrbát v leže, čo najviac mu zakloníme hlavu a začneme s dýchaním z pľúc do pľúc. Záklon zabezpečíme podložením „niečoho“ pod lopátku /pokrčený kabát ev. iný predmet. Kľakneme si k nemu z pravej strany k hlave. Ukazovákom a palcom stisneme nos postihutého. Pravá ruka drží bradu. Zhlboka sa nadýchneme, ústa priložíme na ústa zachraňovaného tesne, aby vzduch neunikal a vdýchneme silne do pľúc. Z estetického dôvodu miesto priameho dýchania z pľúc do pľúc môžeme použiť resuscitačné rúrky, avšak niekedy estetika musí ísť bokom – záchrana je dôležitejšia.

Ak je mimo zástavy dýchania aj zástava, alebo nedostatok krvného obehu, pristupujeme k nepriamej masáži srdca. Pri dýchaní z pľúc do pľúc robíme aj masáž srdca. Ľavú ruku dlaňou priložíme na hrudník tak, aby nepresahovala dolný okraj hrudnej kosti. Pravú ruku priložíme na chrbát ľavej ruky a energicky stačíme na hrudnú kosť. U dospelého môžeme stlačiť až 4-5 cm hlboko. Pomer dychu a stisk hrudníka robíme v pomere 2:15.

Ako dlho máme prevádzať kriesenie?

Než sa nám podarí úspešne obnoviť dostatočné dýchanie a krvný obeh. Pre laika by malo platiť, že neúspešnú resuscitáciu by mal skončiť privolaný lekár. Ak do 15-30 minút nie je možné privolať lekára skončíme s resuscitáciou v týchto prípadoch:

a. Ani 1 krát za 15 minút sa nám nepodarilo obnoviť činnosť srdca

b. Ani jeden krát sa nám nepodarilo, aby zachraňovanému zružovela koža, zmizla bledosť

c. Ani jeden krát sa neobjavil náznak dýchania.

Iba vtedy je možné hodnotiť, že oživovacie pokusy zlyhali.

Na každom futbalovom zápase by mal byť prítomný zdravotník. Vo vyšších súťažiach až po III. ligu lekár, v nižších súťažiach aspoň zdravotník. Najideálnejšia by bola prítomnosť aspoň zdravotnej sestry, sanitára, záchranára a pod.

Zdravotný dozor – teda zdravotníkom môže byť osoba, ktorá absolvovala kurz prvej pomoci, teda vie okamžite poskytnúť nevyhnutnú pomoc.

Na každom futbalovom zápase by mala byť k dispozícií lekárnička, neustále prístupná a kompletne vybavená. Skúsenosť ukázala, že sa oplatí mať v nej aj potrebné určité údaje:

a. adresu a telefón najbližšieho lekára,

b. záchrannej služby, nemocnice a podobne.

Oceníme to zvlášť v prípadoch, keď pôjde o čo najrýchlejšiu pomoc.

12. OBSAH LEKÁRNIČKY

01. Dezinfekčný prostriedok – ajatin, Septonex, peroxid vodíka, borová voda

02. ophtal, očné kvapky

03. tampóny

04. tabletky proti bolesti a krčom (Paralen, Ataralgin, Nospa, Brufen a pod.)

05. chladivý spray

06. sterilná gáza

07. obväzy rôznej šírky aj pružné

08. leukoplast

09. rýchloobväz – spofaplast

10. gumové škrtidlo

11. trojrohé šatky

12. nožnice

13. pinzeta

14. špachtle

15. pohárik

16. mydlo

17. gumené rukavice

18. septonex

19. záznamník a pero na záznam úrazu a ošetrenia