Choď na obsah Choď na menu
 


SAP 05-05 ML č. 005-10 PYRAMÍDA ÚSPECHU

16. 4. 2010

METODICKÝ LIST č. 005/10

 

PYRAMÍDA ÚSPECHU

 

ÚSPECH

1. VLOŽ SA DO HRY

2. I N Š T I N K T  V Í Ť A Z A

3. FYZICKÝ STAV   4. TAKTIKA MUŽSTVA

5. OVLÁDAJ SA 6. SEBAKRITIKA 7. ENERGIA 8. PRIATEĽSTVO

9.   TVOJE      POCITY      NESMÚ      OBMEDZOVAŤ      PRÁVA     DRUHÝCH

10. SEBADÔVERA             11. TECHNIKA              12. DISCIPLÍNA             13. CHARAKTER 

 
   1.  VLOŽ SA DO HRY.  Vydaj zo seba všetko, keď treba. Dobrý hráč v potrebnej situácií tráca            celých 100 % svojej sily a možnosti – čím ťažší zápas, tým lepšie hrá. 
 
   2. INŠTINKT VÍŤAZA. Nikdy sa nevzdávaj, nikdy sa nezmieruj s porážkami. Bojuj do                     konca, vždy chci hrať, súťažiť, dobrý hráč hra v dobrom mužstve.
 

   3. FYZICKÝ STAV.  Kondícia a sila. Pozornosť venuj tréningu, oddychu a stravovaniu.

 

   4. TAKTIKA MUŽSTVA.  Záujmy mužstva sú vždy na prvom mieste. Keď je potrebné, treba obetovať     osobný úspech pre úspech mužstva

 

   5. OVLÁDAJ SA. Vždy si drž svoje pocity pod kontrolou. V akýchkoľvek situáciách zachovávaj zdravý        rozum a úsudok.

 

   6. SEBAKRITIKA. Buď vždy objektívny. Poznaj svoje slabosti a snaž sa ich odstraňovať     (neutralizovať).

 

   7. ENERGIA. Nič nie je zadarmo. Každý úspech si vyžaduje prácu. Pocit úplného uspokojenia nastáva           po vykonaní ťažkej ale premyslenej a dôkladne naplánovanej práce.

 

   8. PRIATEĽSTVO. Bez priateľstva spravidla nejestvuje silné mužstvo, vzájomná úcta a pozornosť.

 

   9. TVOJE POCITY NESMÚ OBMEDZOVAŤ PRÁVA DRUHÝCH.  Prekrásny pocit úspechu – priamy     výsledok uspokojenia, ktoré pociťuješ, keď vieš, že si urobil všetko možné, aby si sa stal najlepším.

 

10. SEBADÔVERA. Nikdy nepreceňuj, ale ani nepreceňuj súpera. Keď si dobre pripravený, keď vieš, že       si urobil všetko možné, aby si sa stal najlepším.

 

11. TECHNIKA. Poznaj a ovládaj všetky zákroky vo futbale. Technický – znamená dobre pripravený      (príde sebaistota a sebadôvera).

 

12. DISCIPLÍNA. Záujmy mužstva nadovšetko: všetci sa musia podriaďovať jeho pravidlám a záujmom.

 

13. CHARAKTER. Buď realista a neochvejne choď za vytýčeným cieľom. Nepodliehaj pokušeniam.    Tvrdo  zastávaj svoj názor.