Choď na obsah Choď na menu
 


SAP 05-01 ML č. 001-10 ZÁSADY SPRAVÁNIA

13. 4. 2010

METODICKÝ LIST č. 001/09

 

ZÁSADY SPRÁVANIA SA NA TRÉNINGU

 

A. AKO SA SPRÁVA PRAVÝ ŠPORTOVEC (futbalista – futbalistka)?

01. Pri príchode do šatne, budovy, športového areálu sa pozdraví, uctí si prítomných.

02. Pozdraví sa aj so súperom pred a po zápase.

03. Počas tréningu neopúšťa ihrisko/telocvičňu, v prípade nutnosti môže požiadať

      o uvoľnenie iba trénera.

04. Nevstupuje na ihrisko, do telocvične v normálnej obuvi. Na športovisko vstupuje

      v patričnej obuvi, príp. v prezuvkách.

05. Na tele či odeve nesmú byť počas tréningu žiadne kovové, alebo tvrdé predmety 

      (náhrdelníky, náramky), aby nedošlo k zraneniu, či poškodeniu veci. V prípade 

      väčších náušníc ich pred tréningom do poručuje zložiť, alebo zlepiť leukoplastom.

06. Futbalista – futbalistka dodržiava tréningový poriadok a počúva pokyny trénera  

      alebo trénerom určeného pomocníka. Nesmie krikom, pohybmi, rečami,

      nepozornosťou, či inak narušovať tréning. Príp. výklad trénera. V prípade 

      nejasnosti, požiada o vysvetlenie. 

07. Futbalista – futbalistka prichádza  na tréning včas a neopúšťa tréning predčasne,

      v prípade výnimočných situácii sa môže na skoršom opustení dohodnúť

      s trénerom.

08. Futbalista – futbalistka nekonzumuje žiadne potraviny ani nežuvá žuvačku. Na

      športovisko si môže priniesť iba nealkoholický nápoj, ktorý si prichystá pred

      tréningom ku lavičke. Pije iba na pokyn trénera.

09. Mobilné telefóny majú futbalista – futbalistka počas tréningu vypnuté.

10. Futbalista – futbalistka nenosí na tréning cenné veci, ak so sebou má niečo cenné 

     nechá ich uschovať, napr. trénerovi. Cennosti nenecháva v šatni.

 

B. HYGIENA

01. Futbalista – futbalistka prichádza na tréning čistý, ak má dlhé vlasy, nosí ich pri

     tréningu zviazané do pútca.

02. Futbalista – futbalistka si perie oblečenie aspoň po každom 5. tréningu, v žiadnom 

      prípade nesmie prísť na tréning v zapáchajúcom, roztrhanom alebo špinavom 

      odeve a výstroji.

03. Futbalista – futbalistka venuje veľkú pozornosť ostrihaniu nechtov na krátko,

      pretože dlhé nechty môžu viesť k poškrabaniu súpera, alebo ešte častejšie, pri 

      tréningu dojde k ich bolestivému odlomeniu.

 

C. RODIČIA A DIVÁCI NA TRÉNINGU

Pozorovanie tréningov

 

01. Rodičia či diváci sa môžu počas tréningov zdržiavať vo vyhradenom priestore

     ihriska/telocvične, v žiadnom prípade by však nemali zasahovať do tréningu –

     napomínať svojho syna/dcéru, hlasno povzbudzovať, klásť otázky počas tréningu 

     trénerovi a pod.

02. V prípade výkladu trénera by sa rodičia mali zdržať vzájomného rozhovoru, aby

     nerušili tréning.

 

D. ZÁSADY PRED ZÁPASOM, TURNAJOM

01. Pred odchodom z domu na zápas si skontroluj, či máš zbalený potrebné doklady

      a kartu poistenca.

02. Na miesto stretnutia pred súťažou príď presne v stanovenú hodinu.

03. Po prezlečení si všetky svoje veci zbaľ do svojej tašky a cennosti si uschovaj

      u trénera, alebo niektorého z rodičov.

04. Pred začiatkom zápasov aj medzi zápasmi nejedz a nepi veľa, príjem potravy 

      a tekutín si rozdeľ na menšie čiastky, aby ťa pri zápase netlačilo brucho.

05. Pred začiatkom zápasu, sa dôkladne rozcvič, tak aby si sa spotil a poriadne

      ponaťahoval. Neopúšťaj športovisko/telocvičňu bez vedomia trénera.

06. Dodržiavaj poriadok, nenechávaj odpadky.

07. V telocvični sa pohybuj v prezuvkách, nie naboso, po zápase si obleč suché tričko

      a medzi zápasmi sa primerane obleč, aby si nevychladol a mal telo stále v teple.

08. Počas turnaja sa nevzďaľuj od športoviska, kde prebiehajú zápasy tvojej kategórie

      a sleduj boje svojich súperov.

09. Po vyhranom aj prehratom zápase sa pozdrav so súperom a podaj mu ruku.

10. Po skončení turnaja, zápasu, pred opustením športoviska si skontroluj, či si nič 

      nezabudol.