Choď na obsah Choď na menu
 


SAP 09-02-9a-2 TESTY

11. 4. 2010

II. TESTY ŠPECIÁLNEJ MOTORICKEJ VÝKONNOSTI (popis testovania)

POPIS TESTOVANIA

A

BEH 5 x 10 M – faktor akceleračnej schopnosti.

Vo vzdialenosti 10 m od seba vyznačíme na dráhe 2 rovnobežné čiary. Za prvou z nich z polovysokého štartu štartuje testovaný k druhej čiare. Po došliapnutí jednej nohy za druhú čiaru sa vracia čo najrýchlejšie za východziu čiaru, ktorú opäť musí prekročiť jednou nohou. Rovnakým spôsobom absolvuje bez prerušenia všetkých 5 úsekov. Beží vždy len jeden testovaný, ktorý má dva pokusy s minimálnou prestávkou 5 minút medzi jednotlivými štartmi. Hodnotí a zapisuje sa lepší dosiahnutý čas s presnosťou na 0,1 s.

B

BEH NA 30 M – faktor bežeckej rýchlosti.

 

Testujeme na trávnatom ihrisku a štartuje len jeden hráč. Meranie sa robí ručne.

Hráč štartuje z polovysokého štartu, obidvomi nohami za štartovou čiarou. Beží sa dvakrát s minimálne 5 minútovou prestávkou. Hodnotí a zapisuje sa lepší čas s presnosťou 0,1 sekundy.

C

PREKÁŽKOVÁ DRÁHA

 faktor obratnosti.

Hráč štartuje z polovysokého štartu, urobí kotúľ vpred (na žinenke alebo vo vymedzenom území na tráve), urobí obrat o 360°, obehne štrťkruhom medicinbal, urobí obrat o 360°, preskočí a podlezie prekážku (75 – 80 cm vysoká), obehne štvrťkruhom medicinbal, urobí obrat o 360°, preskočí a podlezie prekážku č.2, obehne štvrťkruhom medicinbal, urobí obrat o 360°, preskočí a podlezie prekážku č.3, obieha medicinbal a súčasne robí polobrat a beží späť do cieľa šprintom vzad. Pri obiehaní medicinbalu musí mať loptu stále po pravej ruke. Dĺžka trate je asi 44 m. Povolené sú dva štarty s minimálnou prestávkou 5 minút medzi jednotlivými behmi. Dotknúť medicinbalu je zakázané. Hodnotí a zapisuje sa lepší čas s presnosťou 0,1 sekundy. Náčrt prekážkovej dráhy je na obrázku: