Choď na obsah Choď na menu
 


SAP 09-02-9a-1 TESTY

11. 4. 2010

TESTY VÝKONNOSTI

 

KLUB: ŠK ŠTICH HUMENNÉ         MENO:   BOCHYN Alexander

Družstvo: St. žiačky                       Sezóna: 2010/2011 

                     

I. TESTY VŠEOBECNEJ A ŠPECIÁLNEJ MOTORICKEJ VÝKONNOSTI

METODIKA TESTOVANIA

A

BEH NA 50 M

faktor lokomočnej rýchlosti.

Testujeme na trávnatom futbalovom ihrisku. Hráči štartujú po jednom a meranie sa robí ručne stopkami. Hráč štartuje z polovysokého štartu, obidvomi nohami za  štartovou čiarou. Beží sa dvakrát s minimálne 5-minútovou prestávkou. Hodnotí a zapisuje sa do konečného hodnotenia lepší čas s presnosťou 0,1 sekundy.

B

SKOK DO DIAĽKY Z MIESTA

faktor odrazovej sily dolných končatín.

Testovaný stojí špičkami chodidiel tesne za odrazovou čiarou v miernom stoji rozkročnom. Pred odrazom sú povolené náprahové pohyby paží, pohúpanie sa v kolenách, nie však predodraz. Povolené sú tri pokusy. Meria sa vzdialenosť od odrazu k poslednej stope dopadu. Odraz aj doskok musia byť v jednej rovine. Hodnotí a zapisuje sa najdlhší pokus c cm.

C

ĽAH–SED

faktor dynamickej sily brušného svalstva.

 

Testovaný leží na chrbte (na žinenke alebo tráve) s nohami asi 20 cm od seba, kolená pokrčené do 90°. Ruky sú spojené za hlavou a dotýkajú sa zeme. Spoluhráč drží testovaného za členky a pritláča jeho päty k podložke. Na povel vykonáva testovaný sed a otáča trup tak, aby sa dotkol pravým lakťom ľavého kolena resp. ľavým lakťom pravého kolena. Päty sa musia stále dotýkať podložky, kolená musí mať stále pokrčené, hlava sa musí vrátiť do východzej polohy tak, aby sa články prstov dotkli podložky. Hodnotí a zapisuje sa počet správne prevedených a ukončených cvikov počas 2 minút.

D

COOPEROV TEST (12-MIN. BEH) – faktor všeobecnej vytrvalosti.

 

Beží sa na atletickej dráhe (400 m okruh), ktorú si viditeľne označíme úsekmi po 50 metroch. Čas sa meria na stopkách a časomerač informuje hráčov o zostavajúcom čase. Koniec testu sa signalizuje zapískaním a po tomto znamení je nutné, aby všetci testovaní zostali sedieť, ležať v úseku, v ktorom ukončili beh. Pomocníci časomerača zapisujú jednotlivým hráčom každé zabehnuté kolo. Hodnotí a zapisuje sa celkový počet ubehnutých metrov zaokrúhlených na 10 metrov smerom dolu.